Overzicht bijbelboeken

Cultuur > Zegswijzen

Gods rechterstoel

De zetel van waaruit God rechtspreekt.

Dat rechtspreken vindt plaats bij het laatste oordeelLaatste oordeel, dag des oordeels, jongste dag, wanneer alle mensen zich voor God moeten verantwoorden voor hun daden.

"Zal de Schepper vanaf de Rechterstoel alleen maar Zijn bezwaren tegen jouw levenswandel opsommen? Of zal Hij ook nog vragen of jij op jouw beurt een enkel bedenkinkje hebt tegen Zijn schepping?" (De Volkskrant, 14-08-1999)

Heeft betrekking op:

Romeinen 14:10, Psalm 9:8, 2 Korintiƫrs 5:10