Overzicht bijbelboeken

Cultuur > Zegswijzen

Goed of slecht aangeschreven staan

door iemand op een bepaalde waarde geschat worden

Gods oordeel over de mensen is vastgelegd in het 'boek van het leven', waarin hij namen schrijft van degenen die uitgekozen zijn om naar de hemel te gaan. Als je naam daarin staat, sta je dus 'goed aangeschreven'. Vgl. 'een boekje opendoen'.

Heeft betrekking op:

Exodus 32:31-32, Psalm 69:29, Hebree├źn 12:23, Openbaring 3:5, Openbaring 20:12, Openbaring 21:27