Overzicht bijbelboeken

Cultuur > Zegswijzen

Grijsheid is een sierlijke kroon

Men moet ouderen met eerbied en respect behandelen.

Deze zegswijze stamt uit een tijd toen het nog niet de gewoonte was grijs haar te verven. Respect voor ouderen was gekoppeld aan hun grijze haren.

In Wijsheid (van Salomo) 4:8-9 wordt het respect voor grijze haren op een nog hoger plan getild: 'Want aanzien is niet te meten naar ouderdom of naar het aantal levensjaren. Inzicht geeft mensen de ware grijsheid, een zuiver leven de ware ouderdom.'

"Een bijbelse uitspraak is ook De grijsheid is een sierlijke kroon, maar de mensen van tegenwoordig parkeren een schoen onder die wijze uitspraak en vervangen het met hoe ouder hoe gekker.’ (http://inpludisatie.web-log.nl/inpludisatie/maatschapij/index.html)

Heeft betrekking op:

Spreuken 16:31, Wijsheid 4:8-9