Overzicht bijbelboeken

Cultuur > Zegswijzen

Groeien tegen de verdrukking in

Groeien ondanks tegenwerking of tegenspoed.

Het volk van Israël was in Egypte zo hard gegroeid, dat de farao besloot tot harde maatregelen: zware slavenarbeid en het vermoorden van pas geboren jongetjes. Desondanks groeide het volk in aantal.

"Jewtoesjenko spreekt in het gedicht ‘Carrière’ zijn bewondering uit voor Galilei, die tegen de verdrukking bij zijn standpunt blijft en juist daardoor een plaats kreeg onder de groten." (NRC Handelsblad, feb. 1994)

Heeft betrekking op:

Exodus 1:12