Overzicht bijbelboeken

Noot

grote onenigheid

De precieze toedracht van de ruzie tussen Paulus en Barnabas is niet helemaal duidelijk. Volgens het boek Handelingen was het omdat Paulus niets zag in Barnabas' plan om Johannes Marcus weer mee te nemen (die hen immers de eerste keer 'in de steek gelaten' had). Paulus zelf beschuldigt in zijn brief aan de Galaten Barnabas van 'huichelarij' op het gebied van de Joodse reinheidsvoorschriften (Gal. 2:13). Op andere plaatsen draagt hij zijn collega echter weer een warm hart toe (1 Kor. 9:6).

Heeft betrekking op:

Handelingen 15:39