Overzicht bijbelboeken

Kunsten > Toegepaste kunst

Grote Schutprenten op een tabaksdoos

De bijbelillustraties van Pieter Hendriksz. Schut zijn op allerlei alledaagse voorwerpen gekopieerd. Er bestaat een zogenaamde grote en een kleine Schutbijbel met respectievelijk grote en kleine Schutprenten. De SchutbijbelVaak zijn de kleine Schutprenten uitsneden van de grote Schutprenten, met enkele kleine verschillen, maar soms komen de voorstellingen van de prenten totaal niet overeen. De volgende koperen tabaksdoos is uitsluitend met gravures naar grote Schutprenten versierd.

Onbekend
Tabaksdoos met de doop van de kamerling en de genezing van de kreupele door Paulus.
Pieter Hendriksz. Schut
Goddelyke wonderwerkers te hoog ge-eert.
Pieter Hendriksz. Schut
Grote Schutprent: Heilig water op een woesten weg gevonden.

Wat deze doos met voorstellingen van de genezing van de kreupele door Paulus (Hand. 14:8-10) en de doop van de eunuch door Filippus (Hand. 8:38) bijzonder maakt, is de voorname plaatsing van het sluitwerk. Zozeer zelfs, dat de gravering hiervoor heeft moeten wijken. De eunuch en de kreupele zijn namelijk slechts gedeeltelijk zichtbaar. Waarschijnlijk is het sluitwerk later dan de gravering aangebracht. Kennelijk had de maker geen moeite met deze bewerking, want er was op het doosje ook geen plaats meer voor Schuts onderonsje achter Filippus.

Zie ook

  • Toon terzijde Handzame tabaksdoosjes
  • Toon terzijde Snuiven in stijl
  • Toon Rode draad De Schutbijbel toegepast

Bibliografische referenties

B.W.G. Wttewaal, Nederlands klein zilver en schepwerk 1650-1880, Zutphen 2003.

Heeft betrekking op:

Handelingen 8:38, Handelingen 14:8-10