Overzicht bijbelboeken

Letteren > Po√ęzie

Guido Gezelle - Zielgedichtjes

Aan het begin van de 20e eeuw werden de Kerkhofblommen (1858) van priester-dichter Guido Gezelle uitgegeven samen met enkele losse gedichten over dezelfde thematiek en maar liefst 162 zielgedichtjes. Zulke zielgedichtjes werden gedrukt op doodprentjes, die in de kerk werden uitgedeeld ter nagedachtenis van overledenen. De tekstjes van Gezelle bestrijken de periode 1852-1892. Later zijn er nog 31 zielgedichtjes verzameld, waarvan het laatste uit 1897 stamt.
Onderstaand zielgedichtje is een in memoriam voor August van Doorne, overleden 14 juni 1862.

God gaf het ons,
God nam het ons,
Gods name zij geprezen;
't was wel bij ons,
't ging weg van ons,
't was beter in den Hemel;
daar blijft het ons,
daar wacht het ons,
daar zien wij 't eenmaal weder!

Ruim twee weken later schreef Gezelle twee zielgedichtjes voor Justine van Doorne. Daaruit kunnen we opmaken dat de moeder haar gestorven zoontje heel snel terugzag.

Ah! gij hadt zoo geren 't leven
aan uw kindtje weergegeven,
liefste moeder: uw verdriet
kent het dan Gods woorden niet?
Alle liefde en alle zoetheid,
leven zonder levensmoedheid,
leven zonder stervensdag
erft.. die zalig sterven mag.

Hetgene een' moeder troosten kan,
die weent,
noch vriend noch vreemd en weet daarvan,
o neen;
't is God die slaat, 't is God die troost,
't is God die alles doet:
't is vele dat men goedheid heet,
maar God alleene is goed.

Zie ook

  • Toon terzijde De HEER heeft gegeven, ...

Bibliografische referenties

Guido Gezelle, 'Zielgedichtjes' in: Kerkhofblommen, met voorwoord van Caesar Gezelle (8e dr.), Amsterdam: L.J. Veen, z.j., p. 60-61. [Alle 193 'Zielgedichtjes' zijn ook te vinden in de DBNL.]

Heeft betrekking op:

Job 1:21