Overzicht bijbelboeken

Letteren > Proza

Guido van Driel - De ondergang van Amsterdam

Guido van Driel
Pagina uit 'De ondergang van Amsterdam'

Het verhaal van deze graphic novel van Guido van Driel (geb. 1962) begint in het Rijksmuseum. Hoofdpersoon Titus - eigenlijk had zijn vader hem liever Rembrandt genoemd, maar dat ging toch iets te ver - staat daar voor het schilderij Jeremia treurend over de verwoesting van Jeruzalem van Rembrandt.

Rembrandt
Jeremia treurend over de verwoesting van Jeruzalem
Guido van Driel
Pagina uit 'De ondergang van Amsterdam'

Hij vraagt zich af: Het eigenlijke onderwerp, iemand die zijn stad ten onder ziet gaan, kan ik mij daar iets bij voorstellen? Het antwoord luidt: Nauwelijks, mijn stad staat nog overeind.
Voor de tweede hoofdfiguur van het verhaal, Robuuste Robbie, ligt dat echter heel anders. Deze man is er heilig van overtuigd dat Amsterdam ten gevolge van de klimaatverandering binnen twintig jaar onder water zal verdwijnen. Robbie is een echte onheilsprofeet, die de mensen verwijt dat ze de tekenen van de tijd niet verstaan; zelf heeft hij altijd een zwemvest bij zich. Titus raakt erg onder de indruk van de ernst waarmee Robbie de ondergang van Amsterdam profeteert.

Ik zag mensen in cafés, mensen die voor verlichte etalages stonden, mensen die in kantoren voor een computerscherm zaten. Zou dit allemaal werkelijk verdwijnen, ergens in de nabije toekomst?
Als het gevaar dan zo reëel was waarom was er dan niemand in paniek? Ze kochten gewoon worst bij de Hema. Ze brachten hun auto naar de APK. Ze boekten een reis naar Turkije. Ze waren op weg. Donderde niet waarheen. Zolang ze maar bewogen leek er niets aan de hand.
Maar hadden mensen dat niet altijd en overal gedaan? Doorgaan met hun dagelijkse bezigheden ... Schiet de verbeeldingskracht niet altijd tekort wanneer een onheilsprofeet je waarschuwt en zegt: 'Al je zekerheden zullen weggeslagen worden'?

Die nacht dwaalt Titus door Amsterdam. In een stevige confrontatie met de angst voor de ondergang van zijn stad wordt Jeremia's verdriet nu echt concreet voor hem. Het overgrote deel van het album wordt ingenomen door deze hallucinante zwerftocht door de stad, waarbij de grens tussen werkelijkheid en verbeelding vervaagt. De tekst raakt in dit gedeelte wat op de achtergrond; Van Driel schildert zijn zondvloedachtige taferelen met verve.

Guido van Driel
Pagina uit 'De ondergang van Amsterdam'

Zo wordt de hedendaagse discussie over de gevolgen van de klimaatverandering via Rembrandts Jeremia midden in de werkelijkheid van ons Amsterdam geplaatst.

Bibliografische referenties

Guido van Driel, De ondergang van Amsterdam. Amsterdam: Oog & Blik / De Harmonie, 2007.

Heeft betrekking op:

Klaagliederen 1:20, Jeremia 8:21