Overzicht bijbelboeken

Over > Hoofdpersonen

Habakuk

Over 'de profeet Habakuk' (1:1) is ons verder niets bekend. Uit de context (vooral 1:6) kan opgemaakt worden dat hij rond 600 v. Chr. optrad. In het apocriefe verhaal over Daniël en de draak (3e toevoeging aan Daniël, vs. 23-42) wordt Daniël in de leeuwenkuil door de profeet Habakuk bezocht (vs. 33-39).

Heeft betrekking op:

Habakuk 1:1, Toevoegingen aan Daniël C:33