Overzicht bijbelboeken

Over > Hoofdpersonen

Haggai

Over de profeet Haggai is niets bekend. De enige informatie die het bijbelboek zelf bij herhaling en met nadruk geeft, is dat hij spreekbuis is van de HEER. De aanduiding 'bode van de HEER' (1:13) heeft in het verleden wel tot misverstanden geleid: in de Griekse vertaling staat angelos, en dat kan ook 'engel' betekenen. En zo zijn ook de profetische woorden uit 2:7 via de Vulgaat (veniet desideratus cunctis gentibus - 'komen zal hij naar wie alle volken verlangen') omgebogen tot aankondiging van Jezus' geboorte.

Heeft betrekking op:

Haggai 1:1