Overzicht bijbelboeken

Over > Hoofdpersonen

Haman

Zoon van Hammedata, vijand van Mordechai en het volk der Joden in het Perzische rijk. Hij wordt in Ester ook nakomeling van Agag genoemd (3:1); Agag was de koning van de Amalekieten (1 Sam. 15), de aartsvijanden van de Joden. De strijd tussen Agag en Saul wordt dus voortgezet door hun nageslacht: Haman en Mordechai (zie de noot bij Ester 2:5 / Ester-Grieks A:1 en 2:5).

In de deuterocanonieke versie wordt Haman tweemaal geĆÆntroduceerd: in Toevoeging A en in 3:1. Hij wordt in dit boek ook MacedoniĆ«r genoemd (E:10 en 9:24), wat hem als typische vijand van de Joden karakteriseert.

Heeft betrekking op:

Ester 3:1, Ester Grieks A:17