Overzicht bijbelboeken

Letteren > Drama

Hans Teeuwen - Hard en zielig

In de eerste theatershow van cabaretier Hans Teeuwen, Hard en zielig (1994-1995), wordt een alternatief 'bijbelverhaal' verteld. Speciaal 'voor de mensen die niet precies weten waar de bijbel over gaat' geeft Teeuwen in een sketch van amper vijf minuten een beknopte samenvatting. Het is een kolderieke collage van verhalen en figuren uit Oude en Nieuwe Testament, vrijelijk vermengd met elementen uit sprookjes, stripverhalen enz. 'Dat is allemaal hier in de Jordaan gebeurd!'
Wikipedia schrijft over Teeuwen: 'Hij staat bekend om zijn absurde conferences en controversiële humor, waarmee hij graag het publiek choqueert en in verwarring brengt.' Het is heel aannemelijk dat onder de mensen die de bijbel wél goed kennen velen Teeuwens humor niet kunnen waarderen.

Wie Teeuwens 'bijbelverhaal' wil bekijken, kan hier klikken voor het bewuste fragment op YouTube. De uitgeschreven tekst is hier te vinden. Wie alle gebruikte bijbelelementen daarna nog eens in de originele context wil terugzien, kan vanuit onderstaand overzicht te werk gaan.

Teeuwen start zijn samenvatting uiteraard bij het begin van de wereld en rijgt dan de volgende bijbelelementen losjes aaneen:

Heeft betrekking op:

Matteüs 26:31-27:50, Genesis 41:26, Exodus 14:21, Jona 2:1, Rechters 16:4-22