Overzicht bijbelboeken

Letteren > Po√ęzie

Hans Werkman - Groninger Hogeland

De belofte van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, die zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament wordt gedaan, wordt in 'Groninger Hogeland' door Hans Werkman verbonden met het land van zijn jeugd. In een 'wensdroom' projecteert hij het Groninger landschap en de dorpen uit zijn leven naar de beloofde toekomst.

Nauw begrensd oneindig land,
klei en gratie hand in hand.

Hoge hemel, lage grond,
die mij aan uw landschap bond.

Volle tarwe, sterke wind,
die mij aan uw kluiten bindt.

Altijd zie ik langs de dijk
Bierum, Roodeschool en Spijk.

Altijd keer ik tot u weer,
Zeerijp, Eenum, Garrelsweer.

Oude dorpen, oude stijl:
Westeremden, Oldenzijl.

Namen met een lief verleden:
Loppersum, Uithuizermeeden.

Starend over dit bedaarde
land laat ik een wensdroom vrij:

Geef ons op de nieuwe aarde
duizend bunder nieuwe klei.

Geef ons daarop, lieve Heer,
Zeerijp, Eenum, Garrelsweer.

Geef ons in dat eeuwig heden
een vernieuwd Uithuizermeeden.

Geef ons Roodeschool en Spijk
in de kromming van de dijk.

Geef ook Bierum, Oldenzijl,
Westeremden eeuwig heil.

Geef ons door uw trouw verbond
hoge luchten, zware grond.

En als ik hier dan weer sta,
naast U door de kluiten ga,

knijp ik in uw Vaderhand:
dank voor dit oneindig land.

Bibliografische referenties

Hans Werkman, Duizend bunder nieuwe klei. Kampen: Kok, 1984.

Heeft betrekking op:

Openbaring 21:1, Jesaja 65:17