Overzicht bijbelboeken

Cultuur > Zegswijzen

Hebt uw vijanden lief

Wordt wel gebruikt om ruzies te sussen.

Een uitdrukking die weinig uitleg behoeft, hoewel het voor veel mensen een onmogelijke opdracht lijkt.

Heeft betrekking op:

MatteĆ¼s 5:43-45, Lucas 6:27-35