Overzicht bijbelboeken

Over > Bijbelse wereld

HEER van de hemelse machten

God heeft veel verschillende namen in de bijbel. De meest voorkomende is ‘HEER van de hemelse machten’ (traditioneel ‘HEERE der heirscharen’ of ‘Heere Sebaoth’), ook al is die nergens in de pentateuch te vinden. We vinden de naam hoofdzakelijk bij de profeten, en dan vooral bij Jesaja, Jeremia, Haggai, Zacharia en Maleachi.

‘HEER van de hemelse machten’ is een oorlogsnaam. In 1 Samuël 17:45 vinden we de naam dan ook in één adem genoemd met een andere, ‘de God van de gelederen van Israël’. Men meende namelijk dat God in de oorlog met de soldaten mee streed (2 Sam. 5:24; Psalm 44, 108:12-14). En niet alleen God, ook de bovennatuurlijke ‘hemelse machten’ zouden Israël in de strijd bijstaan.

Op sommige plaatsen horen we iets meer over dat hemelse leger. In het overwinningslied van de rechter DeboraDebora zingt zij: ‘De sterren aan de hemel streden mee tegen de vijand’ (Rechters 5:20). En Jozua ontmoet op een dag een geheimzinnige man met een getrokken zwaard die zich bekendmaakt als ‘de aanvoerder van het leger van de HEER’ (Joz. 5:13-15).

Heeft betrekking op:

Jeremia 5:14, Haggai 1:2, Jakobus 5:4, 1 Kronieken 11:9, 1 Kronieken 17:24, Zacharia 1:12, Maleachi 1:4, Jozua 5:13, Jesaja 3:1, 2 Samuël 5:24, 1 Samuël 17:45, Psalm 44:1