Overzicht bijbelboeken

Cultuur > Zegswijzen

Heet noch koud van iets worden

Onverschillig blijven, niet enthousiast te krijgen

De gemeente van Laodicea krijgt in Openbaring 3 het verwijt dat ze niet warm of koud is, maar lauw. Lauwheid bij een geloof of overtuiging is dodelijk. 'Was u maar koud of warm!'

“In het kerkelijke heet noch koud.” (Cd. Busken Huet, Het land van Rembrand, I, 672)

Heeft betrekking op:

Openbaring 3:15-16