Overzicht bijbelboeken

Cultuur > Zegswijzen

Hemel en aarde bewegen

Alles in het werk stellen (om je doel te bereiken).

Hemel wordt vaak in één adem gebruikt met aarde, waarmee het geheel van de schepping wordt aangeduid. Het gebruik van de zegswijze hemel en aarde bewegen zou mee bepaald kunnen zijn door de profetie uit de mond van de profeet Haggai (Statenvertaling): ‘Noch eens, een weynich [tijts] sal ’t zijn; ende ick sal de hemelen, ende de aerde, ende de zee, ende het drooge doen beven.'

"Met betrekkelijk weinig woorden roept ze het beeld op van een zeer intelligente en ambitieuze, maar literair weinig getalenteerde vrouw, die hemel en aarde bewogen heeft om haar werk onder de aandacht te brengen." (NRC Handelsblad, feb. 1995)

Heeft betrekking op:

Haggai 2:6