Overzicht bijbelboeken

Cultuur > Zegswijzen

hemel, hemels, hemelen

volmaakte, idyllische plaats resp. toestand; naar de hemel gaan, overlijden

De hemel is de plaats waar God en de engelen wonen. Mensen van wie de naam in het boek van het levenEen boekje over iemand open doen staat, komen na hun dood in de hemel. In het spraakgebruik wordt het woord vaak gebruikt voor een plaats waar het volmaakt of idyllisch is.

Voor zijn ogen verschijnt een zonnig beeld van gelukkige families die wandelen in een park. Er klinkt hemelse muziek. (Remco Campert, Somberman's actie. 1985, p. 13.)
Dit was het bewijs dat hij niet de opdrachtgever was, die mij wilde laten hemelen. (Elsinck, Biecht van een huurmoordenaar, 1992, p. 227)

Heeft betrekking op:

Openbaring 3:21