Overzicht bijbelboeken

Kunsten > Beeldende kunst

Hemelvaart

Ludolf van Saksen
De hemelvaart
Onbekend
Hemelvaart

Voor kunstenaars heeft de voorstelling van Christus' hemelvaart nogal wat voeten in de aarde. Op laatmiddeleeuwse voorstellingen en de eerste bijbelillustraties is vaak alleen te zien hoe Christus in de wolken verdwijnt. Achter de schematisch als golven weergegeven wolken is het stralende licht van de hemel te herkennen, maar van Christus zijn slechts de zoom van zijn kleed en de daar uit stekende blote voeten te zien. Zodra hij in de wolken zou zijn verdwenen is hij voor de gewone sterveling onzichtbaar. Maar hij laat sporen op de aarde achter: Duidelijk zijn zijn voetafdrukken op de top van de heuvel zichtbaar vanwaar hij is opgevaren. Net alsof Christus zich vol kracht van de grond heeft afgezet.

Noord Nederlands
Opstanding en Hemelvaart van Christus
Rembrandt
De hemelvaart van Christus

Later koos men voor de voorstelling van de hemelvaart van Christus vaak meer dramatische voorstellingen. Dan zien we Christus in volle glorie, niet verborgen door een wolk maar in het stralende licht, soms begeleid door engelen, de hoogte in stijgen. Als teken van zijn triomf draagt hij vaak het banier van de opstanding. Soms worden de voorstellingen van de opstanding en de hemelvaart ook met elkaar verbonden. Dan verdwijnt Christus niet uit het midden van zijn apostelen maar lijkt hij direct uit het geopende graf op te stijgen. Dat hij na zijn terugkeer uit het rijk van de doden nog veertig dagen op de aarde verbleef wordt dan ten gunste van een theatrale beeldcompositie vergeten.

Heeft betrekking op:

Handelingen 1:9