Overzicht bijbelboeken

Cultuur > Feesten

Hemelvaartsdag

Op hemelvaartsdag wordt herdacht dat Christus veertig dagen na zijn opstanding in de hemel werd opgenomen en daar plaats nam aan de rechterhand van God (Mar. 16:19). In de periode vanaf Pasen had Jezus zijn discipelen voorbereid op verspreiden van het evangelie. Toen 'werd hij voor hun ogen omhooggeheven en opgenomen in een wolk, zodat zij hem niet meer zagen' (Han. 1:9).

Hemelvaart valt steevast op een donderdag. Afhankelijk van de Paasdatum valt het tussen 30 april en 3 juni.

Heeft betrekking op:

Marcus 16:19, Lucas 24:50-53, Handelingen 1:4-14