Overzicht bijbelboeken

Kunsten > Beeldende kunst

Het aanbieden van kostbaarheden aan Salomo

Ferdinand Bol
Het inzamelen van kostbaarheden voor de bouw van de tempel

In 1903 schonk de Amerikaan Andrew Carnegie 1,5 miljoen dollar voor de bouw van een ‘vredestempel’ in Den Haag. Dit gebouw was nodig als onderkomen voor het in 1889 opgerichte ‘Permanent Hof van Arbitrage’ dat moest bemiddelen in conflicten tussen landen. De Carnegie-stichting beheerde dit geld en na een geschikte architect te hebben gevonden, begon men in 1907 met de bouw. In 1913 kon het Vredespaleis in gebruik worden genomen. Een gebouw met een dergelijk statig uiterlijk moest natuurlijk ook een waardig interieur hebben. Dit kwam onder andere tot stand dankzij het Rijksmuseum, dat een aantal schilderijen in bruikleen gaf.

Een van deze werken is Het aanbieden van kostbaarheden aan Salomo van Ferdinand Bol. De oude titel was Het inzamelen van kostbaarheden voor de bouw van de tempel, maar een dergelijke gebeurtenis komt in de bijbel niet voor. Waarschijnlijk moet dus gedacht worden aan de kostbaarheden die Salomo ontvangt in ruil voor zijn wijsheid (1 Koningen 10:23-25).

De symboliek van dit schilderij is mooi te koppelen aan het Vredespaleis. Op het schilderij worden Salomo kostbaarheden aangeboden in ruil voor zijn wijsheid, zoals Carnegie geld schonk voor een 'vredestempel' waar met behulp van wijsheid conflicten worden beslecht. In het Vredespaleis is naast het Permanent Hof van Arbitrage ook een grote bibliotheek voor internationaal recht gevestigd, een ander symbool van - door Carnegie bekostigde - wijsheid.

De thema’s wijsheid en gerechtigheid die in Het aanbieden van kostbaarheden aan Salomo zijn uitgebeeld, staan nog steeds centraal in het Vredespaleis. Niet alleen het Permanent Hof van Arbitrage en de bibliotheek van internationaal recht zijn er gevestigd, maar ook het Internationale Gerechtshof en de Academie voor internationaal recht vinden in het Vredespaleis onderdak.

Heeft betrekking op:

1 Koningen 10:23-25, 1 Kronieken 22:3-4