Overzicht bijbelboeken

Cultuur > Varia

Het Abelsteken

Op 24 november 2006 sprak prof. dr. J.J.M. van Dijk aan de Universiteit van Tilburg een oratie uit met de titel Het Abelsteken - over de etikettering van slachtoffers van criminaliteit. De victimoloog stelde dat het woord 'slachtoffer' (en ook buitenlandse varianten als 'victim') zelf al een beladen term is, die slachtoffers stigmatiseert en hen bevestigt in hun kwetsbare positie. In de omgang met dit woord in de Westerse cultuur klinkt volgens Van Dijk een christelijke visie op het lijden van slachtoffers door. Het beeld van het schuldeloze slachtoffer is stevig verankerd in ons collectieve bewustzijn. Een slachtoffer ondergaat zijn lijden per definitie passief; de kracht en de weerbaarheid van slachtoffers wordt meestal miskend.

De vondst 'Abelsteken' is natuurlijk het spiegelbeeld van het kaïnstekenHij draagt het kaïnsteken aan zijn voorhoofd. Abel was het eerste slachtoffer van geweld in de bijbel (Gen. 4): hij werd door zijn broer Kaïn vermoord.

Heeft betrekking op:

Genesis 4:15