Overzicht bijbelboeken

Cultuur > Zegswijzen

Het elfde gebod

Regel op een bepaald terrein die van grote betekenis wordt geacht, vergelijkbaar met de tien geboden.

[Minister Jan de Koning:] "Een paar jaar geleden was het bijna een Elfde Gebod: ‘Gij zult geen koopkracht inleveren.’" (J. van Tijn en M. van Weezel, Inzake het kabinet-Lubbers, 1986, p. 279)

Heeft betrekking op:

Exodus 20:1