Overzicht bijbelboeken

Over > Sleutelscènes

Het geloof bewaren

De auteur waarschuwt voor dwaalgeesten die de gemeente zijn binnengedrongen. Zij kenmerken zich door goddeloosheid, wetteloosheid en onzedelijk gedrag. Op grond van historische gebeurtenissen en een profetische passage laat de schrijver zien dat zij bestemd zijn voor het oordeel aan het einde van de tijd. De gemeente wordt opgeroepen stevig vast te houden aan het overgeleverde geloof.

Van de 25 verzen die deze brief telt, zijn er zeker 15 die parallellen hebben in de tweede brief van Petrus. Tegenwoordig denken de meeste commentatoren dat de auteur van 2 Petrus de Judasbrief gekend en gebruikt heeft.

Heeft betrekking op:

Judas 1:1-24-25