Overzicht bijbelboeken

Kunsten > Toegepaste kunst

Het geloof hoop en liefden

Onbekend
Het Geloof Hoop en Liefden

De voorstelling is bijzonder door het feit dat hier een enkele vrouwenfiguur de drie deugden Geloof, Hoop en Liefde personifieert, iets wat iconografisch zeer zelden voorkomt en zeker niet op gevelstenen. Meestal worden deze op aparte steentjes naast elkaar voorgesteld. De bijgegeven attributen zorgen voor de juiste identificatie: het kruis staat voor geloof, het anker en de vogel (waarschijnlijk de duif die Noach uitzond na de zondvloed) voor hoop en het kindje samen met het hart op haar diadeem verwijst naar de liefde. Bij het verwijderen van de verf bleek dat de rozenkrans op het altaar, met de afwisseling van grote en kleine kralen, een exacte weergave van een rozenkrans was. Het is dan ook niet raar om te veronderstellen dat de opdrachtgever katholiek was en dat op deze subtiele manier liet blijken.

Deze gevelsteen bevindt zich aan het huis Noorderkerkstraat 14 in Amsterdam.

Bibliografische referenties

www.amsterdamsegevelstenen.nl

Heeft betrekking op:

1 Korintiƫrs 13:13