Overzicht bijbelboeken

Cultuur > Zegswijzen

Het geweten met een brandijzer toegeschroeid

Gezegd van iemand zonder schaamte of berouw.

In 1 Timoteüs 4 gaat het over de eindtijd, waarin sommigen van het geloof zullen afvallen. Ze worden daartoe aangezet door 'huichelachtige leugenaars, die hun eigen geweten hebben dichtgeschroeid'. De Statenvertaling spreekt hier van 'leugensprekers, hebbende hare eygene conscientie [als] met eenen brandt-yser toe-gheschroeyt'. Een gloeiend brandijzer werd vroeger gebruikt om een wond uit te branden. Niet bepaald zachtzinnig, maar wel effectief.

"Hij [Dalrymple] toont ook de vruchten, in kunst, voeding, literatuur, seksualiteit en onderwijs en vertelt wat hij met eigen ogen heeft gezien. In zijn boek wemelt het van mensen wier geweten met een brandijzer is dichtgeschroeid en die het bederf voor hun omgeving zijn." (Willem Bouwman, 'Heulen met barbaren', antisociaal.blogspot.com, 6 mei 2007)

Heeft betrekking op:

1 Timoteüs 4:2