Overzicht bijbelboeken

Cultuur > Zegswijzen

Het hart draait me om in het lijf

Ik walg ervan.

Ook: Mijn hart draait ervan om. Uitdrukking van het gevoel van weeheid, misselijkheid of walging, waarbij het is alsof alles om en in je ronddraait. Het is niet alleen van toepassing op een lichamelijk gevoel, maar ook op een gemoedsaandoening, die walging verwekt. Overigens is dat niet de emotie waar Klaagl. 1:20 en Hosea 11:8 op doelt.

"Die nieuwmodische zwavelstokjes ..., die een hydrogenium ontwikkelen, waarvan iemand het hart in het lijf omdraait." (Nicolaas Beets, Camera Obscura, 1864 (6e dr.), p. 93)

Heeft betrekking op:

Klaagliederen 1:20, Hosea 11:8