Overzicht bijbelboeken

Kunsten > Beeldende kunst

Het hemels huwelijk

Anoniem
Visioen van een begijn

De voorstelling toont een hele reeks elementen die bij de mystieke traditie van vrouwenordes horen. De knielende begijn krijgt van Christus uit de hemel een bruidskroon aangereikt als teken van haar huwelijk met de hemelse bruidegom. Ze zit in een klassiek aangelegde, ommuurde tuin met een fontein in het midden.

De tuin kan worden begrepen als hortus conclusus, als besloten hof die symbool staat voor de maagdelijkheid. Vooral wordt dit motief gebruikt voor de maagdelijkheid van Maria, maar ook in het geval van de begijn is deze betekenis toepasselijk. De begijn houdt in haar rechterhand een lelie, een ander symbool voor reinheid en maagdelijkheid. Daarnaast is de tuin met de fontein in het midden een beeld voor het paradijs of een paradijselijke toestand met de Fontein des Levens in het midden.

De vrouw die naast Christus in de hemel is afgebeeld en die hem de begijn aanwijst, is de Heilige Begga van Andenne, herkenbaar aan haar attributen kroon en torenmodel.

Zie ook

  • Toon terzijde Hooglied als allegorie
  • Atelier van Dieric Bouts
    Maria met kind, gezeten op een zodenbank
  • Toon terzijde Maria op de zodenbank

Heeft betrekking op:

Hooglied 4:15