Overzicht bijbelboeken

Cultuur > Zegswijzen

Het is God, die de wasdom geeft

Het slagen van een onderneming hangt af van God.

Paulus vergelijkt zijn werk in de gemeente van Korinte met tuinieren: 'Ik heb geplant, Apollos heeft water gegeven, maar God heeft het doen groeien'. Hij legt hierop de nadruk, omdat hij vindt dat hem geen eer toekomt voor het gedane werk. In de zegswijze is deze betekenis lichtelijk veranderd, nu klinkt vooral door dat de mens afhankelijk is van God.

Heeft betrekking op:

1 Korintiƫrs 3:6-7