Overzicht bijbelboeken

Kunsten > Beeldende kunst

Het Joodse bruidje

Rembrandt
Het Joodse bruidje

Dit schilderij van Rembrandt van Rijn in het Amsterdamse Rijksmuseum behoort tot de nationale iconen en staat algemeen bekend als 'Het Joodse bruidje' of - iets concreter - als 'Isaak en Rebekka'. Men kan zich echter afvragen hoe het schilderij aan deze titels is gekomen. De beschouwer krijgt niet meer te zien dan een man en een vrouw in rijke fantasiekostuums die elkaar vol tederheid zijn toegedaan.

Aan het begin van de negentiende eeuw zag de Amsterdamse kunstverzamelaar Van der Hoop in deze voorstelling een joodse vader die zijn dochter een ketting omhangt ter gelegenheid van haar huwelijk. Aan deze beschrijving dankt het schilderij zijn titel 'Het Joodse bruidje' - ook al ziet de man er niet oud genoeg uit om de vader van het meisje te kunnen zijn en lijkt zijn houding eerder op een liefdevolle omarming waarbij hij een hand op borst en buik van zijn geliefde legt.

De gezichten van de afgebeelde figuren zijn dusdanig geïndividualiseerd en hun kapsels zeventiende-eeuws modern dat de vraag rijst of we hier niet met portretten te maken hebben. In de tweede helft van de zeventiende eeuw werd het populair om zich in pastorale fantasiekledij te laten afbeelden omdat men zo de fatale invloed van de veranderingen in de mode kon vermijden, die menig portret in burgerlijk kostuum al een aantal jaren na het ontstaan ouderwets en achterhaald liet uitzien. Een andere, oudere traditie was het, om zich in de gedaante van mythologische of bijbelse figuren te laten afbeelden in een zogenaamd portrait historié . Rest de vraag in welk verhaal de personen zich hier hebben laten voorstellen.

Sommige auteurs (Broos) gaan ervan uit dat Rembrandt in dit werk Isaak en Rebekka's eerste ontmoeting heeft uitgebeeld. De tedere omhelzing verbeeldt de tekstpassage 'en (hij) ging van haar houden' (Genesis 24:67), een toepasselijke scène voor een misschien pas getrouwd stel.

Christian Tümpel draagt echter een aantal argumenten aan waarom niet deze, maar een andere scène uit het verhaal van Isaak en Rebekka is afgebeeld, namelijk de episode waarin Isaak in het land van de Filistijnen net doet of Rebekka zijn zus is. Terwijl ze aan het liefkozen zijn, worden ze betrapt door koning Abimelek die kwaad wordt over het bedrog van Isaak. Het had immers ertoe kunnen leiden dat een Filistijn onbedoeld overspel zou hebben gepleegd met Rebekka (zie Genesis 26:10).

Op een röntgenopname van het schilderij is te zien dat, in een vroeger stadium van het schilderij, Rebekka op schoot zat bij Isaak. Voor de toenmalige kijker een duidelijk teken: niet alleen duidde dit op intimiteit maar ook op geslachtsgemeenschap. Deze houding heeft Rembrandt in de uiteindelijke versie veranderd zodat het nu lijkt alsof Rebekka staat. Wat over is gebleven van haar zittende houding kan men zien in de uitstulping van haar rok aan de rechterkant. Blijft het probleem dat Abimelek die hen betrapt, niet is afgebeeld. Zoals het schilderij er nu uitziet, zou de kijker deze rol moeten vervullen.

Oorspronkelijk was het doek groter. Het is verkleind, helaas kan men niet precies zeggen hoeveel van het doek is weggesneden. Een tekening die zich tegenwoordig in New York bevindt en die waarschijnlijk als voorstudie heeft gediend, toont echter naast het liefkozend paar een man die hen vanuit een raam bespiedt. De vraag is, of dit een geschikte scène is voor een portrait historié.

Bibliografische referenties

Ben Broos, Gerbrand van den Eeckhout. 'Isaak en Rebekka', 1665, Den Haag 1989, p. 26-27.

Christian Tümpel, Rembrandt, Antwerpen/Amsterdam 1986, p. 351, 354, 357.

Heeft betrekking op:

Genesis 24:67, Genesis 26:10