Overzicht bijbelboeken

Cultuur > Zegswijzen

Het juk verbreken

(Zich) bevrijden van verdrukking.

'Juk' is de naam voor het blok waarmee een paar trekdieren (ossen) gekoppeld en voor ploeg of wagen gespannen wordt. Het juk wordt met de daarvoor bestemde bochten of uithollingen op de nekken van de dieren gelegd, met bogen of riemen om hun halzen bevestigd, en in 't midden vastgemaakt aan de ketting of de boom (dissel) van de ploeg of het voertuig. Overdrachtelijk of figuurlijk heeft 'juk' de betekenis van druk, dwang, last, beproeving, verdrukking.

"Een man, die de kracht heeft gehad het juk der vooroordeelen van zich af te schudden." (H. P. G. Quack, De Socialisten. Personen en stelsels (6 dln.) Amsterdam, 1911-1912, dl. 1, p. 244)

Heeft betrekking op:

Jeremia 2:20, Jeremia 30:8, Jeremia 28:10-11, Nahum 1:13