Overzicht bijbelboeken

Lemma

het lam

De titel lam heeft een een oudtestamentische klank. In Jesaja 53:12 wordt de komende Messias aangeduid als een lam dat naar de slacht wordt geleid. Met deze benaming wordt het karakter van de overwinning ingevuld. Het lam heeft zichzelf laten slachten, het heeft zijn leven geofferd. Het is te zien dat het lam overwonnen heeft, omdat het na de slachting nog overeind staat. Met dit lam wordt Jezus bedoeld, die gekruisigd is en die is verheerlijkt. Het lam beschikt over de nodige kracht. De zeven horens en ogen zijn beelden van kracht en alwetendheid. Het getal zeven duidt op volkomenheid.

Heeft betrekking op:

Toon locaties lemma