Overzicht bijbelboeken

Cultuur > Zegswijzen

Het lam Gods

Jezus afgebeeld als onschuldig offerlam.

De zegswijze is ontleend aan de begroeting van Johannes de Doper als hij Jezus opmerkt (Joh. 1:29): ’Zie het lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt.’ De typering van Jezus als 'Lam Gods' keert terug in Openbaring 5:6, 12 en 13:8. Het beeld is ontleend aan Jesaja's profetie over 'de lijdende knecht des Heren' (Jes. 52-53); in het Nieuwe Testament worden die woorden m.n. betrokken op de lijdensweg van Jezus.

In de beeldende kunst is het lam Gods een bekende voorstelling. Zie met name het beroemde altaarstuk van de gebroeders Van EyckHet Lam Gods - Gebr. Van Eyck.

"Op 1 januari 1967 zond het derde programma van de BRT-radio zijn eerste stereofonisch programma uit: Het Lam Gods van Robert Herbergs en […]." (De Standaard, dec. 1995)

Heeft betrekking op:

Johannes 1:29, Openbaring 5:6