Overzicht bijbelboeken

Kunsten > Beeldende kunst

Het Lam Gods - Gebr. Van Eyck

Hubert van Eyck en Jan van Eyck
Polyptiek van het Lam Gods

Het Lam Gods is het beroemdste werk van de gebroeders van Eyck. De tekst, die ter gelegenheid van de inwijding van het altaarstuk, op 6 mei 1432, op het altaarstuk werd toegevoegd meldt dat Pictor Hubertus van Eyck de polyptiek begon en dat zijn broer Johannes deze afmaakte, in opdracht van de Gentse schepen Jodocus Vijd, kerkmeester van de Sint-Janskerk, en zijn echtgenote Elizabeth Borluut, de schenkers van het werk.

Bij geopende luiken toont het de gemeenschap van de heiligen, 'de nieuwe hemel en de nieuwe aarde', exact naar de beschrijving in de Openbaring van Johannes. Op het onderste centrale paneel zijn de heiligen afgebeeld die de acht zaligheden symboliseren, terwijl de hemelse tuin de vrucht is van het bloed van het lam dat op het altaar in het midden wordt vergoten.

Op de voorgrond staan links en rechts twee groepen tegenover elkaar, de ene bestaat uit de patriarchen en profeten van het Oude Testament, de andere met figuren uit het nieuwe Testament, en achter hen volgen prelaten van de kerk, pausen en bisschoppen. Op de achtergrond lijken, weer aan beide kanten, twee stoeten te voorschijn te komen: de geloofsbeleiders, en de vrouwelijke heiligen die palmtakken dragen en bloemenkransen op hun hoofd hebben. In het midden van het paneel, rondom het altaar waar het lam zijn bloed offert, worden de emblemen van het lijdensverhaal opgehouden door engelen. De genade wordt gesymboliseerd door de duif die naar alle kanten zijn stralen uitzendt, en het eeuwige leven door de fontein op de voorgrond. Een paradijselijk landschap strekt zich uit over de vijf panelen die samen het onderste register van het veelluik vormen.

In het midden van het bovenste register, in het rood gekleed en bekroond met een rijk bewerkte tiara, zetelt de Almachtige - het woord en de essentie van het heelal. Links en rechts van hem zijn Maria en Johannes de Doper afgebeeld, dan volgen musicerende engelen en ten slotte Adam en Eva.

Zie ook

  • Toon terzijde Jan van Eycks Lam Gods
  • Toon terzijde Adam en Eva - Gebr. Van Eyck

Bibliografische referenties

Jean Claude Frère, De Vlaamse Primitieven, Librero 2001, pag. 121-135

Heeft betrekking op:

Genesis 2:25, Openbaring 14:1, Openbaring 7:4