Overzicht bijbelboeken

Cultuur > Feesten

Het Loofhuttenfeest (Soekot)

‘Vier muren en een dak van riet, meer is het niet, meer is het niet.’ (joods kinderliedje)

Tijdens het Loofhuttenfeest (Soekot) verrijzen er in vele tuinen en op balkons van joodse huizen hutjes van allerlei materiaal. De bovenkant, die met riet, dennengroen of ander ‘loof’ is afgedekt, kan geopend worden zodat de hemel zichtbaar blijft. De loofhut benadrukt de kwetsbaarheid van het menselijk bestaan en herinnert aan de bescherming van God.

Anoniem
Miniatuurloofhut

Het Loofhuttenfeest is een herinnering aan het zwervende bestaan van de joden, tussen de uittocht uit Egypte en de intocht in het Beloofde Land. Het feest valt op zeven dagen in september/oktober en hoort samen met Pesach en het Wekenfeest tot de drie Pelgrimsfeesten. Daarnaast gaat Soekot terug op het Inzamelingsfeest (vgl. Ex. 23:16), waarbij men vierde dat de oogst was binnengehaald en daarmee de jaarlijkse landbouwcyclus afgesloten was.

Het feest wordt vooral thuis gevierd; alle huisgenoten helpen met de opbouw en versiering van de soeka. Men viert het feest zittend in de loofhut, het liefst met veel gasten. Een terugkerend onderdeel is het zwaaien met de loelav. In Lev. 23:40-41 staat beschreven hoe een loelav samengesteld wordt uit een palmtak (loelav), een citrusvrucht (etrog), drie mirtetakken en twee takjes van beekwilgen. Zo zijn alle planten vertegenwoordigd; ze vormen samen een eenheid. Door de bundel rond te zwaaien wordt de eenheid van alle elementen gesymboliseerd - en God gedankt voor het voedsel en de opbrengst van de natuur.

Het Slotfeest wordt in de synagoge gevierd. Daarbij staat het gebed om regen centraal. Aansluitend wordt Simchat Tora (Vreugde der Wet) gevierd. Alle Torarollen worden verdeeld onder de aanwezigen, die ze dansend en zingend door de synagoge dragen. Men leest uit een der Torarollen het allerlaatste gedeelte en onmiddellijk daarna het begin uit een andere rol, als symbool voor de continuïteit en eeuwigheidswaarde van de heilige leer.

Zie ook

  • Toon Rode draad De joodse kalender

Heeft betrekking op:

Leviticus 23:42, Deuteronomium 16:13-15, Nehemia 8:14-18, Zacharia 14:16, Johannes 7:2, 2 Kronieken 7:8, 2 Makkabeeën 1:9, 1 Makkabeeën 10:21