Overzicht bijbelboeken

Cultuur > Zegswijzen

Het lot valt altijd op Jonas

Het ongeluk treft altijd dezelfde personen; een pechvogel heeft altijd ongeluk.

Wanneer Jona op de vlucht slaat voor God door aan boord te gaan op een schip naar Tarsis, komt het schip onderweg in een hevige storm terecht. In hun nood besluiten de schepelingen het lot te werpen, om te weten door wiens schuld hun dit ongeluk treft. Het lot valt op Jona. Tegenwoordig wordt niet zozeer aan een schuldige, als wel aan een ongelukkige gedacht, die zijn noodlot niet kan ontgaan.

"'Juist was er hoop,' zei de vrouw, 'eindelijk hoop, en toen kwam het bericht dat het niet goed was.' Ze zuchtte en spreidde haar handen in een gebaar van machteloosheid. 'Het is in Gods handen, natuurlijk, maar toch. Het lot valt altijd op Jona. De bedoeling is soms moeilijk te vinden.'" (Mark Boog, Het lot valt altijd op Jona, Amsterdam: Cossee, 2011, p. 137-138)

Zie ook

  • Toon terzijde Mark Boog - Het lot valt altijd op Jona

Heeft betrekking op:

Jona 1:7