Overzicht bijbelboeken

Cultuur > Zegswijzen

Het nieuwe, moderne Babylon

Een (zondige) wereldstad

De stad Babel of Babylon komt in de bijbel alleen in negatieve connotatie voor: een grote stad waar grootsheid en pracht gepaard gaan met hoogmoed, zonde en goddeloosheid. In Openbaring 17:5 wordt de stad aangeduid als 'het grote Babylon, moeder van alle hoeren en van alle gruwelijkheden ter wereld.' In die zin is het eeuwenlang gebruikt om diverse steden (aanvankelijk alleen Rome, later ook onder meer Parijs) aan te duiden (vgl. Op. 11:8).

In het moderne spraakgebruik wordt de uitdrukking zowel in negatieve als in positieve zin gebruikt. Zo wordt Amsterdam wel aangeduid als 'het moderne Babel', niet alleen vanwege de Wallen en - meer recent - het drugsgebruik, maar ook vanwege de vele talen die je er hoort spreken (vgl. Babylonische spraakverwarringEen Babylonische spraakverwarring).

Er stond hun maar één ding te doen: zodra een stuk van de dijk klaar was, zouden zij er met zijn allen met ijsbommen op af moeten zeilen om met de hulp van de Heer der Heirscharen het helse ding op te blazen dat de kluiten neer kwamen tuimelen op dat Babylon aan het IJ. (Jan de Hartog, Herinneringen van een bramzijgertje, 1967, p. 13.)

Heeft betrekking op:

Genesis 11:1-9, Jeremia 51:1, 1 Petrus 5:13, Openbaring 14:8, Openbaring 16:19, Openbaring 17:5