Overzicht bijbelboeken

Kunsten > Muziek

Het Onzevader in de Nederlandse muziek

Het gebed dat Jezus zijn leerlingen leerde, is meer dan eens op muziek gezet. Op die manier kon het 'gebed des Heren' in de godsdienstoefening thuis of in de kerk ook ánders gebeden worden. Zo biedt het Liedboek voor de kerken in Gezang 48 een 16e-eeuwse toonzetting; de tekst is een vertaling, door Jan Wit en J.W. Schulte Nordholt, van Luthers 'Vater unser im Himmelreich'. In sommige protestantse kerken zingt men op dezelfde melodie de oude berijming van Johannes Eusebius Voet. In evangelische kringen kan tegenwoordig gekozen worden tussen het 'Onze Vader' van Elly&Rikkert en een andere versie in de Opwekkingsbundel (Lied 436). Maar in dit terzijde willen we nu gaan bekijken hoe het Onzevader buiten die directe liturgische setting in de Nederlandse muziek is verwerkt.

Een vroeg voorbeeld vinden we bij de 17e-eeuwse componist Jacob van Eyck. Zijn virtuoze composities voor blokfluit zijn verzameld in Der Fluyten Lust-hof. Eén van de opgenomen stukken is 'Onse Vader in Hemelryck'. Zie en beluister een uitvoering door Jan Van Hoecke op YouTube.

Van een heel andere orde is de popsong 'Our Father' (1970) van Unit Gloria. De groep van Robert Long had in en buiten Nederland veel succes met dit nummer. De insteek van de tekst is kritisch: de almachtige God krijgt in dit 'gebed' een aantal lastige waarom-vragen te beantwoorden.

Our Father
If You are in Heaven
If You are the King
The King of the world
Please, won't You tell us why
We have to live in fear?

Our Father ...
Why do You lead us
Into temptation?

For this has to be
Your kingdom and Your glory

Our Father ...
Please tell me why don't You
Deliver us from evil?

Our Father ...
Why not give each of us
Every day our daily bread?

For this has to be
Your kingdom and Your glory

Our Father ...
Please tell me why
Did You create a man like me?

Ook in 'Liefdeselixer' (1999) van de Rotterdamse zangeres Frédérique Spigt klinkt het Onzevader door. In de eerste regel wordt de aanhef 'Onze Vader' overigens verbonden met die uit een Mariabede: 'Wees gegroet'Weesgegroet. We herkennen de terugkerende woorden 'Op aarde ...' en 'Geef mij ...'.
De ik-figuur heeft haar geliefde verloren en vraagt God zijn almacht aan te wenden in haar voordeel: draai de tijd terug, breng ons weer samen. 'Dat is toch te fixen? U kunt het mixen. Liefdeselixer.' En ook deze bidder doet God een gelofte voor als het gebed verhoord wordt. Beluister 'Liefdeselixer'.

Voor meer informatie over Jacob van Eyck: zie de VanEyck-website.
'Our Father' van Unit Gloria is als single uitgebracht in 1970. Het is datzelfde jaar verschenen op de LP This is Robert Long.
'Liefdeselixer' van Frédérique Spigt staat op haar eerste Nederlandstalige CD Engel (1999).

Heeft betrekking op:

Matteüs 6:9-13, Lucas 11:2-4