Overzicht bijbelboeken

Over > Interpretatie

Het Perzische rijk

Vanaf de negende eeuw voor Christus vinden we steeds vaker sporen van de Perzen (en de Meden) in de geschiedenis. Begonnen als onbetekenende stamverbanden, voortdurend in conflict met de Assyriërs, Elam en de Babyloniërs, beleven de Perzen vanaf 539 v. Chr. hun glorietijd. In dat jaar nam hun koning, Cyrus II, de Babylonische hoofdstad Babylon in.

Cyrus (558-530 v. Chr.) was niet alleen veroveraar maar ook diplomaat. Hij stond het alle volken (waaronder de Joden) die door de Babyloniërs gedeporteerd waren bij decreetHet decreet van Cyrus toe terug te keren naar hun geboorteland (2 Kron. 36:23; Ezra 1:1-4). Bij zijn dood in 530 v. Chr. strekte het Perzische rijk zich in het westen uit tot het huidige Turkije.

n.v.t
Het Perzische Rijk

Onder Cambyses (529-522 v. Chr.) en Darius (522-486 v. Chr.) vielen ook Egypte, Cyprus en de Griekse eilanden onder de Perzische heerschappij. In 490 v. Chr. werd de opmars van koning Darius in Europa gestuit door een Griekse alliantie van steden, tijdens de beroemde slag bij Marathon.

Darius was degene die van Perzië een wereldrijk maakte. Hij deelde zijn grondgebied op in tweeëntwintig gebieden onder bestuur van een ‘satraap’, liet wegen aanleggen, organiseerde een koninklijke postdienst en liet een kanaal graven tussen de Rode Zee en de Nijl.

Darius’ zoon Xerxes (485-465 v. Chr.) vinden we in de bijbel terug onder de naam Ahasveros en is – waarschijnlijk – een van de hoofdpersonen van het boek Ester. Hij probeerde de Griekse wereld alsnog te onderwerpen, maar werd net als zijn vader verslagen door een verbond van Griekse steden (479 v. Chr.).

Na de regeringsperiodes van Darius en Xerxes waren de Perzische koningen vooral bezig hun rijk bijeen te houden. Onder koning Artaxerxes (465-424 v. Chr.) braken er opstanden uit in Egypte en in de oostelijke gebiedsdelen, en in de eeuw erna begon het Perzische rijk af te brokkelen. De beroemde veroveraar Alexander de Grote bepaalde het einde van hun rijk, toen hij in 330 v. Chr. hun hoofdstad Persepolis innam.

Heeft betrekking op:

Ester Grieks 1:17-18, Ester Grieks 10:2, Nehemia 12:22