Overzicht bijbelboeken

Cultuur > Zegswijzen

Het recht buigen

Het recht verdraaien, naar eigen hand zetten.

In het Oude Testament wordt op verschillende plaatsen de nadruk gelegd op rechtvaardige rechtspraak. Het recht mocht niet gebogen worden, er mochten geen geschenken aangenomen worden en er mocht geen sprake zijn van aanzien des persoons (Deut. 16:19). In de Nieuwe Bijbelvertaling is 'het recht buigen' wel weergegeven als 'het recht schenden'.

"'t Waer dolligheyd het recht wt haet en nyd te buygen." (De Werken van Vondel, in verband gebracht met zijn leven, en voorzien van verklaring en aanteekeningen door J. van Lennep (12 dln.) Amsterdam, 1855-1869, dl. 2, p. 421 [1625])

"De principiƫle vraag voor ds. Hoek is: 'Moet een gereformeerde synode het recht van kerken buigen om aan hervormde vrees tegemoet te komen? Ik vrees dat gereformeerde kerken alleen welkom zijn binnen de verenigde kerk als ze bereid zijn hervormd te worden. Maar, het houdt een keer op.'" (Reformatorisch Dagblad, 12-06-2003)

Heeft betrekking op:

Spreuken 17:23, Micha 3:9, Leviticus 19:15, Deuteronomium 16:19, Deuteronomium 27:19