Overzicht bijbelboeken

Kunsten > Beeldende kunst

Het visioen van Brigitta van Zweden

In 1389 reisde Brigitta van Zweden, die later heilig zou worden verklaard, door het Heilige Land. Op de plaats van Jezus’ geboorte in Bethlehem had zij een visioen. Zij zag de gebeurtenissen van de kerstnacht voor zich. De beschrijving die zij van haar visioen gaf, bevat veel details die grote invloed op de Europese kunst hebben gehad. In menige voorstelling van het kerstverhaal, zowel in de schilderkunst alsook in kerststallen, kunnen we de door haar beschreven details terugvinden.

Petrus Christus I
Geboorte

Zij is de eerste die bericht over zingende en musicerende engelen die bij de geboorte aanwezig waren. De voorstelling van een knielende Maria die haar kind aanbidt dat niet in een kribbe maar op de grond ligt, gaat op Brigitta’s visioen terug. Verder zag ze dat de geboorte in een grot plaatsvond en niet in een stal. Daarmee bevestigde zij verhalen die al eerder in omloop waren. Een gat in de rots op de voorgrond van sommige schilderijen, soms met een rooster afgedekt, verwijst naar deze grot. De tegenstrijdigheid met het bijbelse verslag dat over een kribbe spreekt, wordt opgelost door aan te nemen dat Maria haar kind na de geboorte in de grot meenam naar de stal, waar de herders en later de magiërs hem konden aanbidden.

Atelier van Robert Campin
Geboorte
Dieric Bouts
De geboorte van Jezus, derde paneel uit 'De vier taferelen uit het leven van Maria'
Hugo van der Goes
Portinari-altaar

Heeft betrekking op:

Matteüs 1:18-2:12, Lucas 2:1-20