Overzicht bijbelboeken

Cultuur > Zegswijzen

Het woord is vlees geworden

Wat gezegd is of geschreven, wordt nu werkelijkheid.

Oorspronkelijk met betrekking tot Jezus gezegd (Statenvertaling): ‘En het Woord is vlees geworden, en heeft onder ons gewoond en wij hebben Zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als des Eniggeborenen van den Vader, vol van genade en waarheid.’
Buiten bijbels taalgebruik wordt de zegswijze vaak ironisch gebruikt, of er wordt op gevarieerd.

"Molly is het woord geworden vlees en vroeger zou men beslist rood aangelopen zijn bij het beluisteren van zoveel vrouwelijke schaamteloosheid." (NRC Handelsblad, dec. 1994)

Heeft betrekking op:

Johannes 1:14