Overzicht bijbelboeken

Cultuur > Zegswijzen

Het zijn schapen zonder herder

Het zijn mensen die geen leiding krijgen, maar wel nodig hebben.

In de bijbel wordt het volk Israël vaak voorgesteld als schapen zonder herder. En vaak wordt dan de leiding van God gezien als de noodzakelijke invulling van die ontstane vacature. Het volk Israël zonder God, zou anders een herderloze kudde schapen blijven.

Heeft betrekking op:

Johannes 10:11, Zacharia 10:2, Ezechiël 34:11-16, Jesaja 40:11, 1 Koningen 22:17, Numeri 27:15-17, Marcus 6:34, 1 Petrus 2:25