Overzicht bijbelboeken

Cultuur > Zegswijzen

Hij gaat erop af als Paulus op de Korintiërs

Hij gaat zonder vrees de problemen te lijf.

De houding van Paulus in de twee brieven aan de gemeente in Korinte heeft blijkbaar voor deze zegswijze gezorgd. Zie daarvoor vooral 2 Kor. 13:2.

Heeft betrekking op:

2 Korintiërs 13:2, 1 Korintiërs 1:1