Overzicht bijbelboeken

Cultuur > Zegswijzen

Hij heeft zijn Nebo beklommen

Zijn idealen zijn nog niet verwezenlijkt.

Mozes mocht het beloofde land KanaƤn niet binnengaan. Toch gunde God hem vlak voor zijn sterven een blik op het land. Mozes moet daarvoor de Nebo beklimmen. In Numeri 27 wordt gesproken over het Abarimgebergte. De Nebo is daarvan een onderdeel.

Heeft betrekking op:

Numeri 27:12, Deuteronomium 34:1, Deuteronomium 32:49