Overzicht bijbelboeken

Terzijde

historiebijbel (geschiedbijbel)

Middelnederlandse vertaling van de geschiedkundige boeken uit het Oude Testament die in de latere Middeleeuwen vaak werd gebruikt voor het onderwijs in bijbelkennis. Een bekende historiebijbel is de Rijmbijbel (1271) van Jacob van Maerlant.

De oudste historiebijbel in proza is de tweedelige Eerste historiebijbel (1360-61). In oudere literatuur wordt deze overigens de Tweede historiebijbel genoemd, omdat men dacht dat deze jonger was dan de bijbel die nu als de Tweede historiebijbel wordt aangeduid.

Zie ook

  • Toon terzijde Ester voor de koning