Overzicht bijbelboeken

Cultuur > Zegswijzen

Hof van Eden

Paradijs, liefelijk verblijf, lustoord.

De tuin die God maakt, het paradijs, is gesitueerd in Eden. Het woord 'hof' stamt nog uit de Statenvertaling.

Heeft betrekking op:

Genesis 2:8