Overzicht bijbelboeken

Over > Hoofdpersonen

Holofernes

Holofernes, de man die Nebukadnessar het bevel over het Assyrische leger gegeven heeft, is de schurk van het boek Judit. Hij is de machtigste man na zijn koning. Voordat hij met zijn krijgsmacht in Judea aankomt, heeft hij al vele steden verwoest en geplunderd en de inheemse heiligdommen vernietigd. Hij is een fanaat die nergens voor terugdeinst. Zelfs zijn eigen manschappen zijn bang voor hem. Uiteindelijk, als hij na een feest in zijn tent stomdronken en uitgeteld op zijn bed ligt, ziet Judit haar kans schoon en hakt zijn hoofd eraf. Als duidelijk wordt dat de aanvoerder dood is, raakt Holofernes’ leger in paniek, slaat op de vlucht, en wordt verslagen door de Israëlieten.