Overzicht bijbelboeken

Over > Hoofdpersonen

Hosea

De meest precieze informatie over de profeet Hosea vinden we in het eerste vers. In de rest van hoofdstuk 1-3 moet Hosea een aantal symbolische daden verrichten: trouwen met een overspelige vrouw, en zijn kinderen een profetische naam geven. In 1:3 trouwt hij met de overspelige Gomer, die hem achtereenvolgens Jizreël, Lo-Ruchama en Lo-Ammi baart; in elk geboorteverhaal wordt de naamgeving gekoppeld aan een godsspraak. In 3:1 moet Hosea nogmaals een overspelige vrouw trouwen, om daarmee opnieuw Gods boodschap voor Israël uit te beelden.

Heeft betrekking op:

Hosea 1:1