Overzicht bijbelboeken

Cultuur > Zegswijzen

Iemand de handen sterken

Iemand kracht en moed verschaffen.

Letterlijk betekent de zegswijze: de handen krachtig maken. Daarvan is de betekenis afgeleid die we aantreffen in 2 Samuël en Zacharia (sterk blijven, volhouden, moed houden). In het boek Nehemia wordt Nehemia bij de herbouw van de muur rond Jeruzalem tegengewerkt door de plaatselijke bevolking onder leiding van Sanballat, Tobia (Ammoniet) en Gesem (Egyptenaar). Die herbouw van de muur was belangrijk als bescherming tegen vijanden en tegen wilde dieren. In het verzet tegen Sanballat c.s. gebruikt Nehemia deze zegswijze:

"Want zij allen zochten ons vreesachtig te maken, zeggende: Hun handen zullen van het werk aflaten, dat het niet zal gedaan worden; nu dan, sterk mijn handen!" (Nehemia 6:9, Statenvertaling)

Heeft betrekking op:

Nehemia 6:9, 2 Samuël 2:7, Ezechiël 22:14, Zacharia 8:9-13